Státní příspěvek - tabulka státních příspěvků
Daňové úlevy - odpočet daně

Co to je penzijní fond?

Co to je penzijní fond?

Penzijní fond je právnickou osobou se sídlem na území naší země, která provozuje penzijní připojištění podle daného zákona. Jde obvykle o akciovou společnost, která se zabývá zprostředkováním penzijního připojištění pro občany daného státu. Důležité je, aby název akciové společnosti, který je zapsán v obchodním rejstříku obsahoval označení penzijní fond. Jde o nutnou podmínku, která musí být vždy splněna, aby penzijní fond mohl fungovat a být legálním účastníkem penzijního připojištění se státním příspěvkem.

Založení penzijního fondu

Penzijní fond, jakožto budoucí správce vkladů svých účastníků, není možné založit na základě veřejné nabídky akcií, vždy musí všechny finance potřebné k založení přinést sám zakladatel a podílníci. Akcie mohou být vydány pouze stejné jmenovité hodnoty a znějící na jméno. Penzijní fond musí mít základní kapitál ve výši 50 milionů Kč a musí ho tvořit pouze peněžité vklady. Následně je Českou národní bankou udělen souhlas k provozování investičního fondu a nabízení penzijního připojištění občanům daného státu.

Řízení penzijního fondu

Penzijní fond musí mít určité statutární orgány. Především jde o představenstvo, které tvoří alespoň 5 členů. Dále pak dozorčí rada s nejméně třemi členy a vždy musí být tento počet dělitelný třemi. Co může penzijní fond činit?

Penzijní fond přijímá a vrací příspěvky účastníků na penzijním připojištění, poskytuje a vrací státní příspěvky, financuje svou činnost, umisťuje a ukládá příspěvky členů.

Výhody spoření s penzijním fondem

  • státní příspěvek ke spoření
  • úspora na daních – daňové úlevy až 12 000 Kč za rok
  • zhodnocení uložených prostředků je vždy kladné
  • možnost příspěvků od třetí osoby (nejčastěji zaměstnavatel)
  • možnost variability a možnosti měnit měsíční platbu bez problémů
  • volba jednorázové výplaty či pravidelné penze
  • možnost vybrat polovinu peněz na penzijním připojištění již po 15 letech
!! Rychlé porovnání penzijních fondů !!

Podobné články

Zrušení penzijního připojištění

Zrušení penzijního připojištění je relativně choulostivá záležitost. Výhodnost tohoto druhu spoření je...

Penzijní fondy, co to je?

Skrze penzijní fondy poskytují finanční instituce populární produkt - penzijní připojištění. Penzijní fondy jsou akciovými společnostmi, které spravují peníz...

Přerušení penzijního připojištění

Často se stane, že člověk je v určité životní situaci a nemá možnost aktuálně platit své penzijní připojištění. Avšak je si vědom faktu, že penzijní připojiš...

Banka roku 2009

Bankou roku 2009 se stala Česká spořitelna. Česká spořitelna je v současnosti největší bankou v naší zemi, co se počtu klientů týká. Svou tr...

Penzijní fondy porovnání 2010

Finanční krize zasáhla penzijní fondy velmi silně. V roce 2008 většina z nich své klienty příliš nepotěšila (viz tabulka). Rok 2009 byl ve v...

Aktuální finanční dění

17.6.2011 - Penzijní fondy srovnání

Hledáte penzijní fondy? Tak se podívejte na penzijní fondy srovnání. Přehledné srovnání všech fondů penzijního připojištění v ČR. Základní tabulka kde jsou uvedeny výnosy.