Státní příspěvek - tabulka státních příspěvků
Daňové úlevy - odpočet daně

Penzijní fond České pojišťovny a.s.

Penzijní fond České pojišťovny

Penzijní fond ČP se objevil na trhu v roce 1994. Jeho zakladatelem a jediným akcionářem je Česká pojišťovna. Za dobu 16letého působení si fond získal výsostné postavení na trhu s penzijními fondy a stal se největším v České republice. Mnohými odborníky je označován za nejdynamičtěji se rozvíjející se fond v ČR. Své služby se neustále snaží inovovat, aby si udržel dominantní postavení na trhu.

Největší penzijní fond v ČR

V současnosti spravuje pojištění pro více než 1,1 milionu pojištěnců a celková suma získaných aktiv přesahuje 51 miliard korun. Jako jeden z mála českých penzijních fondů zaznamenal v loňském roce výrazný zisk. Přestože se světová ekonomika potácela v krizi, dokázal Penzijní fond České pojišťovny i v roce 2008 vydělat 81 milionů korun. Zisk byl samozřejmě rozdělen mezi klientelu a ti si připsali zhodnocení ve výši 0,2 % p. a. V období, kdy většina obdobných uskupení vykazovala červené čísla, se jedná o výborný výsledek. Průměrný výnos fondu se během posledních let pohyboval okolo 2,6 % ročně. Je nutno podotknout, že k tomuto zhodnocení je zapotřebí připočíst státní podporu, daňové úlevy a možné příspěvky ze strany zaměstnavatele, takže reálné zhodnocení se pohybuje nad úrovní 3 nebo 4 %.

Nabízené penze

Penzijní fond České pojišťovny nabízí čtyři druhy vyplácení penzí. První možností je starobní penze, jež se vyplácí po dosažení věku 60let. Následují různá individuální schémata vyplácení v závislosti na výši naspořené částky a požadavků pojištěnce. Druhým typem penze je výsluhová. Penzijní fond České pojišťovnyJe preferována především mladšími klienty, neboť je nastavena tak, že po 15 letech pojištění vzniká nárok na výplatu naspořených financí. Mnoho lidí tímto způsobem financuje nákup automobilu nebo zařízení domácnosti. Následují pozůstalostní penze nebo invalidní, které jsou vypláceny v případě úmrtí respektive přiznáním invalidního důchodu.

!! Rychlé porovnání penzijních fondů !!

Aktuální finanční dění

17.6.2011 - Penzijní fondy srovnání

Hledáte penzijní fondy? Tak se podívejte na penzijní fondy srovnání. Přehledné srovnání všech fondů penzijního připojištění v ČR. Základní tabulka kde jsou uvedeny výnosy.