Státní příspěvek - tabulka státních příspěvků
Daňové úlevy - odpočet daně

Penzijní fond ING

Penzijní fond ING

Vznik Penzijního fondu ING se datuje 10. únoru 1995. Vlastníkem tohoto fondu je finanční skupina ING, která patří mezi světové finanční giganty. V České republice si Penzijní fond ING získal mnoho klientů. V současnosti má více než 440 tisíc pojištěnců a patří mu 10 % podíl na trhu. Penzijní fond ING spravuje více než 22 miliard korun v aktivech.

Portfolio PF ING

Většina portfolia fondu ING je složena z dluhopisů. Jedná se o státní dluhopisy, které se vyznačují nízkým rizikem, ale také nízkou úrokovou mírou. Na termínovaných vkladech uložil fond více než 9 % svých aktiv. Díky tomu získává zajímavé zúročení vložených financí. Zbytek finančních prostředků je vložen do pokladničních poukázek, jež se vyznačují dobrými úrokovými mírami.

Špatné výsledky posledních let

Rok 2008, který byl ve znamení propadu finančních trhů, znamenal pro ING penzijní fond velký propad. Fond vykázal celkový zisk pouze 9 milionů a výnos se pohyboval okolo 0,02%. Pro ING PF nebude ani rok 2009 příliš dobrým. Prognózy hovoří o stejném růstu jako v roce 2008, což možná povede k odchodu pojištěnců.

Penzijní fond ING

Penzijní fond ING nabízí klasické způsoby vyplácení našetřených peněz. Základním je samozřejmě starobní penze, na kterou má nárok každý, kdo si aktivně platil připojištění alespoň 60 měsíců. Oproti tomu u výsluhové penze je tato doba prodloužena na 180 měsíců. U invalidní penze se posuzuje zdravotní stav pojištěnce a také zdali překonal období 36 měsíců plateb. Pozůstalostní důchod se vyplácí v plné výši, jestliže předtím bylo připojištění placeno alespoň 36 měsíců. Lze si též zažádat o odbytné, které je kráceno o státní podporu a úroky vzešlé ze státních příspěvků.

!! Rychlé porovnání penzijních fondů !!

Aktuální finanční dění

17.6.2011 - Penzijní fondy srovnání

Hledáte penzijní fondy? Tak se podívejte na penzijní fondy srovnání. Přehledné srovnání všech fondů penzijního připojištění v ČR. Základní tabulka kde jsou uvedeny výnosy.