Státní příspěvek - tabulka státních příspěvků
Daňové úlevy - odpočet daně

Penzijní fondy

Penzijní fondy

Penzijní fond je finanční instituce, která se specializuje na poskytování penzijního připojištění. Nikdo jiný totiž tento druh pojištění nesmí provádět. Výhodnost penzijního připojištění ovlivňuje řada ukazatelů. Bohužel jen málokdo je zná, takže pro většinu lidí je velkým problémem správně se rozhodnout.

Na co si dát pozor

Při výběru dobrého penzijního fondu je dobré sledovat celkovou hodnotu spravovaných aktiv. Většinou se vyplatí investovat do velkých fondů, neboť mají daleko lepší možnosti na zúročení peněz, které plynou z objemu investovaných financí. Zároveň nabízí větší finanční stabilitu a tím i pocit jistoty. S tím souvisí i hodnota vlastního jmění. Vlastní jmění zjistíme odečtením závazkům vůči účastníkům penzijního připojištění. Jedná se tedy o finance, které jsou čistě jenom fondu. Dobré je také podívat se na rozložení portfolia investicí fondu. Tedy jestli příliš neupřednostňuje jeden typ dluhopisů nebo akcií. Na důvěryhodnosti určitě přidá, pakliže zjistíte, jaká finanční skupina stojí za penzijním fondem. Většina lidí důvěřuje známým gigantům finančního světa.

Obchodování penzijního fondu

Penzijní fondy

Hospodaření každého fondu hlídá Česká národní banka, která dozoruje, zdali je s majetkem nakládáno dle zákona a zodpovědně. Samotný penzijní fond pak může peníze jemu svěřené investovat pouze do jistých aktiv. Jsou jimi v první řadě dluhopisy, jejichž emitentem je člen OECD nebo jejich národní banky, Evropská centrální banka, Evropská investiční banka, Evropská banka pro obnovu a rozvoj nebo Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj. Penzijní fondy jsou tak omezeny na dluhopisy, které se vyznačují vysokou důvěryhodností a nízkým rizikem nesplacení.

Dále mohou nakupovat podílové listy v otevřených podílových fondech, nebo cenné papíry, se kterými se obchoduje na regulovaném trhu zemí OECD. Dále mají povoleno obchodovat s movitými věcmi a nemovitostmi, avšak pouze pro účely užívání nebo pronájmu.

!! Rychlé porovnání penzijních fondů !!

Aktuální finanční dění

17.6.2011 - Penzijní fondy srovnání

Hledáte penzijní fondy? Tak se podívejte na penzijní fondy srovnání. Přehledné srovnání všech fondů penzijního připojištění v ČR. Základní tabulka kde jsou uvedeny výnosy.