Státní příspěvek - tabulka státních příspěvků
Daňové úlevy - odpočet daně

Penzijní fondy zhodnocení 2008

Penzijní fondy zhodnocení 2008

Dlouhá léta patřily penzijní fondy mezi velmi dobré způsoby zhodnocení přebytečných peněz. Výnosy se pohybovaly okolo 3 až 4 procent ročně. K tomu bylo zapotřebí připočíst nemalou státní podporu, takže reálné zhodnocení dosahovalo někdy i 4 nebo 5 %. Bohužel ale přišla finanční krize, která sebou přinesla mnoho negativního.

Dopad krize na fondy

Jelikož většina penzijních fondů investovala peníze do otevřených podílových fondů, které se velmi často zabývaly nákupem a prodejem akcií, došlo k přetečení ztrát z jednoho sektoru do druhého. Mnoho akciových fondů ztratilo i 20 % své hodnoty, což pro držitele podílových listin znamenalo nemalé ztráty. Penzijní fondy z těchto investic vycházely zpravidla v červených číslech. Naštěstí bylo 80 % aktiv penzijních fondů drženo ve státních a bankovních dluhopisech, které vlivům krize odolávaly, tudíž nedošlo k razantním propadům, jež by penzijní fondy ohrozily.

Výnosy v číslech

Zatímco rok 2007 se vyznačoval průměrných růstem okolo 2,7 %, tak v roce 2008 si drtivá většina fondů připsala pouze půlprocentní růst nebo i méně. Propad byl obrovský a mnoho připojištěných přivedl na myšlenku zrušení svého pojištění. Celkový zisk všech fondů dosáhl pouze 700 milionů, což byl oproti roku 2007 téměř trojnásobný propad.

Prognózy pro rok 2009

Penzijní fondy zhodnocení 2008

Velká část ekonomů se shodla na tom, že rok 2009 by mohl pro penzijní fondy znamenat velké ztráty. Předpovídali propady okolo 1 až 2 %. To samozřejmě připojištěným moc nepřidalo, takže nebýt dlouhodobé vázanosti penzijního připojištění, pak by určitě došlo k velkému odlivu pojištěných. Média navíc atmosféru umocňovala prohlášeními o stomiliardových schodcích veřejných rozpočtů, což u většiny lidí vyvolávalo mírnou paniku.

!! Rychlé porovnání penzijních fondů !!

Aktuální finanční dění

17.6.2011 - Penzijní fondy srovnání

Hledáte penzijní fondy? Tak se podívejte na penzijní fondy srovnání. Přehledné srovnání všech fondů penzijního připojištění v ČR. Základní tabulka kde jsou uvedeny výnosy.