Státní příspěvek - tabulka státních příspěvků
Daňové úlevy - odpočet daně

Penzijní fondy zhodnocení 2009

Penzijní fondy zhodnocení 2009

Rok 2009 znamenal pro penzijní fondy překročení řady met. Počet penzijně připojištěných obyvatel přesáhl 4,4 miliony osob a na účtech pojištěnců bylo evidováno přes 200 miliard korun. Tyto dvě čísla dávají jasné znamení, že Češi konečně začali brát své stáří vážně a začínají hojně využívat prostředků, které spoří jejich finance. Přes doznívání finanční krize z roku 2008 dosáhly penzijní fondy zisk ve výši 2,6 miliardy korun. To je bezesporu pozitivní zpráva, která naznačuje pozitivní výsledek i pro rok 2010.

Nárůst klientely zaznamenaly všechny penzijní fondy

Vrátíme-li se k nárůstu připojištěných, pak jejich počet vzrostl o celá 4 %. Což převedeno na měsíční přírůstky znamená 14,5 tisíc nových pojištěnců. Největší nárůst byl zaznamenán během druhého čtvrtletí. V tomto období přibylo přes 58 tisíc účastníků připojištění. Míra zapojení ekonomicky aktivního obyvatelstva ukazuje více než 70% pojištěných. Pro české veřejné finance, které se v blízké době budou muset vypořádat s reformou důchodového systému je to velmi důležitá novina. Příspěvek od zaměstnavatele obdržel navíc každý čtvrtý pojištěnec, což dává velmi solidní příslib do budoucnosti, neboť i zde lze sledovat jistý trend. Mnoho podnikatelů a firem začalo využívat možností daňových odpočtů.

Celkový zisk fondů v roce 2009

Penzijní fondy zhodnocení 2009

Nejdůležitější zprávou, na kterou čekalo mnoho odborníků a velká část veřejnosti, je celkový výsledek hospodaření penzijních fondů. V roce 2008 vykázaly zisk ve výši 700 milionů a mnozí ekonomové předpovídali pro rok 2009 dokonce ztrátu. Pesimismus však byl překonán vykázaným ziskem ve výši 2,62 miliard korun, díky kterému lze prognózovat, že nejhorší chvíle finanční a ekonomické krize jsou již minulostí. Přesto na trhu vládnou obavy, takže většina fondů zůstala u konzervativní investiční politiky. Největší část portfolia stále udržují dluhopisy (81,5 %). Dále jsou pak velmi preferované termínované vklady (9,6 %) a akcie (1,7 %).

!! Rychlé porovnání penzijních fondů !!

Aktuální finanční dění

17.6.2011 - Penzijní fondy srovnání

Hledáte penzijní fondy? Tak se podívejte na penzijní fondy srovnání. Přehledné srovnání všech fondů penzijního připojištění v ČR. Základní tabulka kde jsou uvedeny výnosy.