Státní příspěvek - tabulka státních příspěvků
Daňové úlevy - odpočet daně

Penzijní pojištění

Penzijní pojištění

Jedním z finančních nástrojů, který se používá pro zhodnocení volných peněžních prostředků, je penzijní pojištění. Tento druh pojištění si sjednávají lidé, jež si chtějí užít zajištěné stáří. Jde o specifický druh spoření, na které vám přispívá stát a eventuálně i zaměstnavatel.

Co je penzijní připojištění?

Pod pojmem penzijní pojištění si představme pravidelné ukládání jisté finanční sumy, které je pravidelně zhodnocována úrokovou mírou. Naspořená částka je po určitém časovém intervalu jednorázově nebo v pravidelných splátkách vyplacena pojištěnci. Jedná se tedy o pojištění, které je velmi podobné klasickému důchodovému pojištění. Liší se však několika aspekty, jež vyplývají ze státní účasti. K pravidelným úložkám jedince, jež se pohybují od 100Kč a více, totiž stát přispívá od 50 do 150Kč. Záleží na výši uložené částky. Spoření mohou ovlivnit zaměstnavatel nebo třetí osoba, kteří mají možnost přispívat pojištěnci na penzijní spoření.

Jelikož se výše naspořené částky odvíjí od časového intervalu spoření a mnoha dalších faktorech, měl by každý zájemce při zakládání brát v úvahu následující body: současný a budoucí příjem, věk pojištěnce, odchod do postproduktivního věku, příspěvky zaměstnavatele nebo třetí osoby.

Ukončení penzijního připojištění

Penzijní pojištění

Po dosažení časového období, na které bylo penzijní pojištění sjednáno, dojde k vyplacení důchodu. Lze si nastavit jednorázovou výplatu nebo pravidelnou penzi. Zde se samozřejmě objevuje otazník, jenž upozorňuje na daně. V případě, že klient splnil všechny podmínky, pak může požádat o penzi, aniž by mu byly strhávány příspěvky od státu a výnosy. Pouze příspěvky od zaměstnavatele a výnosy z nich jsou zdaněny 15% sazbou daně z příjmu. Pojištěnec by si měl však uvědomit, že při nedodržení podmínek, ke kterým se zavázal, přijde o státní podporu a to včetně výnosů z ní plynoucí.

!! Rychlé porovnání penzijních fondů !!

Aktuální finanční dění

17.6.2011 - Penzijní fondy srovnání

Hledáte penzijní fondy? Tak se podívejte na penzijní fondy srovnání. Přehledné srovnání všech fondů penzijního připojištění v ČR. Základní tabulka kde jsou uvedeny výnosy.