Státní příspěvek - tabulka státních příspěvků
Daňové úlevy - odpočet daně

Penzijní připojištění 2012

Penzijní připojištění 2012

Zákony, které se týkaly penzijního připojištění, byly v parlamentu probírány velmi často, ovšem až od roku 2012 se konečně dočkáme určitých změn. Před tím, než zmíníme změny a novinky, které se týkají tohoto finančního produktu, ovšem penzijní připojištění krátce představíme.

Jedná se vlastně o zvláštní typ pojištění, které nás chrání v případě, že bychom v důchodu neměli dostatek finančních prostředků. Proto existují zvláštní instituce, tzv. penzijní fondy, do kterých můžeme své peníze investovat a tak si je vlastně uložit. Nejedná se ovšem o klasické investování, peníze, které do penzijních fondů vložíte, jsou zabezpečeny, protože fondy investují s minimálním rizikem. Protože se ovšem jedná o spoření, které může trvat i desítky let, jsou vaše peníze samozřejmě ovlivněny inflací.

Samotné zhodnocení fondů by často ani nestačilo na pokrytí inflace a proto k částce, kterou do fondu zaplatíte, dostanete ještě příspěvek od státu. Ten je v různých hodnotách od 50 do 150 Kč, podle toho, kolik si do fondu platíte. Peníze z připojištění pak získáte, jakmile dosáhnete důchodového věku a mohou vám být vyplaceny buď jednorázově, nebo formou pravidelné renty.

První změnou je rozdělení spoření do dvou pilířů. V prvním pilíře budete mít klasické důchodové spoření, v druhém pilíři si můžete spořit sami a to tak, že si zde převedete 3 %, která si jdou do důchodového spoření prvního pilíře. K těmto 3% je ovšem nutná přidat ještě další 2% z vlastních příjmů, což nejspíš nebude pro všechny občany lákavé.

Druhou změnou je to, se důchodový věk nestanovil pevně, ale horní hranice je rostoucí, což znamená, že mladší lidé půjdou do důchodu později. Zajímavou změnou je to, že děti mohou svým rodičům, kteří pobírají důchod, přenechají jedno procento ze svého vyměřovacího základu. Velkou změnou potom bude také to, že se změní podmínky pro získávání státních příspěvků.

!! Rychlé porovnání penzijních fondů !!

Aktuální finanční dění

17.6.2011 - Penzijní fondy srovnání

Hledáte penzijní fondy? Tak se podívejte na penzijní fondy srovnání. Přehledné srovnání všech fondů penzijního připojištění v ČR. Základní tabulka kde jsou uvedeny výnosy.