Státní příspěvek - tabulka státních příspěvků
Daňové úlevy - odpočet daně

Penzijní připojištění daně a zdanění

Penzijní připojištění daně a zdanění

Penzijní připojištění svému majiteli šetří peníze i v důsledku snižování daňového základu. Hlavní myšlenkou je, snížit daňový základ osobám, které se snaží přispívat si na vlastní budoucnost formou penzijního připojištění případně životního pojištění. Zákon o dani z příjmu pak na tyto činnosti pamatuje. Zaměstnavatel si může od svého daňového základu v souhrnu odečíst až 24 000 Kč, které odvedl na penzijní fond se státním příspěvkem svému zaměstnanci.

Výhodnost pro zaměstnance

Zaměstnanec, tedy účastník penzijního připojištění, může od základu daně ve zdaňovacím období odečíst příspěvek, který zaplatil do svého penzijního fondu. Důležité je, aby to bylo penzijní připojištění se státním příspěvkem, a pak si může poplatník odečíst zaplacenou částku sníženou o 6 000 Kč. Maximálně si pak může od svého daňového základu odečíst 12 000 Kč za rok. To velmi podporuje všechny poplatníky, jelikož právě takové snížení daňového základu přinese faktickou úsporu až 1 800 Kč čistého ročně. Přesně o tolik pak poplatník zaplatí na daních méně.

Daně spojené s předčasným ukončením

Penzijní připojištění daně a zdanění

Při odbytném, tedy ukončení smluvního vztahu penzijního připojištění jsou zdaňovány výnosy z příspěvků účastníka. Do tohoto výnosu je nutné započítat i výnos z příspěvků zaměstnavatele po 1. 1. 2000 a příspěvky a výnosy od třetích osob. Při jednorázovém vyrovnání podléhá zdanění pouze výnos z příspěvků účastníka, zaměstnavatele a státu. Samotné příspěvky zdanění nepodléhají. A poslední situací, která může nastat je výplata penze, kdy podléhá zdanění celková výše zaplacených příspěvků rozložená na období, po které bude vyplácena. Celý systém je však velmi nepřehledný a v konečném důsledku je možné použít i úmrtnostních tabulek ČSÚ pro výpočet průměrné délky života a z toho následně daň vypočítat.

!! Rychlé porovnání penzijních fondů !!

Aktuální finanční dění

17.6.2011 - Penzijní fondy srovnání

Hledáte penzijní fondy? Tak se podívejte na penzijní fondy srovnání. Přehledné srovnání všech fondů penzijního připojištění v ČR. Základní tabulka kde jsou uvedeny výnosy.