Státní příspěvek - tabulka státních příspěvků
Daňové úlevy - odpočet daně

Podmínky

Souhlasím ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění ( dále „ zákon“), aby společnost ZFP akademie, a.s. 17. listopadu 12 690 02 Břeclav zastoupená panem Radkem Žďárským IČ: 756 69 692, zpracovávaly mé osobní údaje v rozsahu uvedeném ve vyplněném formuláři tj. jméno, příjmení, rodné číslo, bydliště, telefonní číslo, e-mailová adresa a ostatní položeky formuláře za účelem posouzení mé žádosti o finanční produkt a jednání ve věci poskytnutí produktu. Společnosti ZFP akademie, a.s. 17. listopadu 12 690 02 Břeclav zastoupená panem Radkem Žďárským IČ: 756 69 692 uděluji výše uvedený souhlas na dobu 10 let.

Odvolání tohoto souhlasu je možné podle § 5 odst. 5 zákona uskutečnit písemně.

Souhlasím výslovně s tím, aby pan Radek Žďárský IČ: 756 69 692 předával mé osobní údaje za výše uvedenými účely a ve výše uvedeném rozsahu společnosti ZFP akademie, a.s. 17. listopadu 12 690 02 Břeclav

Poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány v souladu s platnou právní úpravou. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Poskytnutím tohoto souhlasu prohlašuji, že si jsem vědom(a) svého práva přístupu k osobním údajům, práva na opravu osobních údajů jakož i dalších práv podle § 21 zákona.

Po vyplnění formuláře a jeho odeslání souhlasím s tím, že můžu být společností ZFP akademie, a.s. 17. listopadu 12, 690 02 Břeclav zastoupená panem Radkem Žďárským IČ: 756 69 692 kontaktován, a to i využitím mého telefonického a elektronického kontaktu s nabídkou produktů a služeb společnosti.

!! Rychlé porovnání penzijních fondů !!

Aktuální finanční dění

17.6.2011 - Penzijní fondy srovnání

Hledáte penzijní fondy? Tak se podívejte na penzijní fondy srovnání. Přehledné srovnání všech fondů penzijního připojištění v ČR. Základní tabulka kde jsou uvedeny výnosy.