Státní příspěvek - tabulka státních příspěvků
Daňové úlevy - odpočet daně

Pojištění vkladů

Pojištění vkladů

Nedávná finanční krize ukázala, jak důležitý je institut pojištění vkladů. Jedná se o státní intervenci, kterou zaštiťuje Fond pojištění vkladů, jeho povinnými členy jsou všechny banky, které se vyskytují na území České republiky. Hlavní činnost fondu je poskytovat náhrady za pohledávky oprávněným osobám.

Zákonné pojištění

První otázkou, která každému vyvstane, je, jaké vklady jsou pojištěny. Dle zákona jsou ochráněny veškeré vklady fyzických a právnických osob, jež jsou vedeny ve finančních institucích, které jsou členy Fondu pojištění vkladů. Znamená to, že pojištění se vztahuje na zůstatky běžných, termínovaných nebo spořicích účtů nebo vkladních knížek a jiných druhů spoření. Všechny vklady, jež jsou potvrzené vkladovým certifikátem nebo vkladním listem jsou brány za pojištěné a v případě úpadku instituce dojde k finanční náhradě prostřednictvím Fondu pojištění vkladů.

Pojištění se nevztahuje

Nepojištěny jsou úložky bank, finančních institucí, zdravotních pojišťoven a státních fondů. Pro fyzickou osobu je velmi důležité, že nepojistitelnými jsou akcie, dluhopisy a směnky. Tento druh aktiv nespadá do kategorie pojištěných a v případě zániku společnosti nedochází k náhradě prostřednictvím Fondu pojištění vkladů.

Výpočet náhrady škody

Pojištění vkladů

Pokud jde o výši náhrady škody, pak způsob výpočtu vypadá takto. Vklady oprávněné osoby se sečtou s pohledávkami včetně úroku a následně se odpočtou veškeré závazky vůči instituci. Výslednou sumu vyplácí Fond pojištění vkladů. Nutno upozornit, že maximální výše náhrady je 50000 EUR. Ačkoliv se zdánlivě jedná o další byrokratický úřad, pak finanční krize v roce 2008 ukázala, jaký význam může taková instituce mít. Do 3 měsíců od data oznámení o neschopnosti instituce dostávat svým závazkům musí Fond vyplatit všechny poškozené, kteří by v případě absence tohoto fondu nemuseli dostat vůbec nic.

!! Rychlé porovnání penzijních fondů !!

Aktuální finanční dění

17.6.2011 - Penzijní fondy srovnání

Hledáte penzijní fondy? Tak se podívejte na penzijní fondy srovnání. Přehledné srovnání všech fondů penzijního připojištění v ČR. Základní tabulka kde jsou uvedeny výnosy.