Státní příspěvek - tabulka státních příspěvků
Daňové úlevy - odpočet daně

Pojištění vozidel

Hledáte nejlevnější auto pojištění? zkuste porovnávač na stránkách pojisteni-vozidla.com

Pojištění vozidel

Pojištění vozidel se dělí na dvě základní kategorie. To první je povinné ručení, které má za úkol hradit škody, jež neúmyslně způsobil řidič svým jednáním. Tento typ pojištění je povinný a upravuje ho silniční zákon. Druhým pojištěním vozů je takzvané havarijní pojištění, jež se vztahuje na škody způsobené přírodními kalamitami nebo krádeží a chrání vozidlo majitele.

Povinné ručení

Povinné ručení musí mít každý majitel motorového vozidla, který chce svůj vůz užívat na komunikacích v České republice. Znamená to, že musí být ze zákona pojištěn, jinak se nesmí s vozem účastnit silničního provozu. Z tohoto druhu pojištění jsou hrazeny škody, jež jsou neúmyslně způsobeny chybami majitele vozu.

Výše pojistného

Výši pojistného ovlivňují dva faktory. Tím prvním je vůz a druhým je řidič. U vozu se přihlíží k druhu automobilu, objemu válců, výkonu motoru, užití vozidla a stáří. S výkonností a objemem válců roste i výše pojistného. Stejně tak je tomu u stáří vozidla. Pokud jde o osobní a nákladní automobily, tak zde platí, že nákladní automobily platí několikanásobně vyšší pojistné, neboť škody způsobené nákladními vozy jsou většinou několikanásobně vyšší.

Jestliže se podíváme na pojistníka, pak v první řadě musíme rozlišit soukromou osobu od právnické, dále pak posuzovat věk, odpovědnostní limit, rizikovost místa bydliště, frekvence placení a počet měsíců bez nehody. Nejdražší pojistné mají mladí a nezkušení řidiči.

Havarijní pojištění

Pojištění vozidel

Druhým typem pojištění vozidel je havarijní pojištění. To se sjednává na škody, které jsou způsobeny na vlastním voze. Vztahuje se na nehody, odcizení vozidla nebo živelné katastrofy. Vždy se samozřejmě prozkoumávají okolnosti, které tomu předcházejí, neboť tento druh pojištění nabízí mnoho způsobů zneužití. Výše pojistného u havarijního pojištění závisí především na typu, značce, pořizovací ceně a stáří vozidla. V každém případě platí, že pokud jde o nový vůz s vysokou pořizovací cenou, pak se částka pojistného pohybuje v řádech tisíců.

!! Rychlé porovnání penzijních fondů !!

Aktuální finanční dění

17.6.2011 - Penzijní fondy srovnání

Hledáte penzijní fondy? Tak se podívejte na penzijní fondy srovnání. Přehledné srovnání všech fondů penzijního připojištění v ČR. Základní tabulka kde jsou uvedeny výnosy.