Státní příspěvek - tabulka státních příspěvků
Daňové úlevy - odpočet daně

Přerušení penzijního připojištění

Přerušení penzijního připojištění

Často se stane, že člověk je v určité životní situaci a nemá možnost aktuálně platit své penzijní připojištění. Avšak je si vědom faktu, že penzijní připojištění je v dnešní době prakticky nutností a tak se snaží hledat možnosti, jak je možné penzijní připojištění přerušit bez nutnosti cokoliv rušit či přijít o peníze. A přesně na to je také v zákoně o penzijním připojištění pamatováno. Je však samozřejmě nutné splnit určité podmínky a stále být účastníkem penzijního připojištění po skončení doby přerušení.

Přerušení penzijního připojištění na určitou dobu

Možnost přerušit své penzijní připojištění na určitou dobu je možné. Klient musí samozřejmě mít uzavřenou platnou smlouvu s nějakým penzijním fondem. A ve zvoleném období nebude posílat na svůj účet žádné prostředky. Důležité je si však uvědomit, že doba přerušení se pak následně nezapočítává do doby pojištění pro nárok na dávky.

Kdy a jak přerušit penzijní připojištění

Účastník penzijního připojištění může přerušit svou smlouvu dnem, který jasně uvede v oznámení o přerušení penzijního připojištění. Tímto dnem je pak první kalendářní den měsíce, který následuje po doručení písemného oznámení penzijnímu fondu, který přerušení nabízí. Avšak důležité je dodržet určité podmínky. Přerušit penzijní připojištění totiž nejde vždy, ale účastník musí platit příspěvky na penzijní připojištění alespoň 36 měsíců nebo platit alespoň 12 měsíců v případě každého dalšího přerušení u téhož penzijního fondu.

I při přerušení má účastník právo na výnosy

Po dobu přerušení se nemění podmínky smlouvy a účastník penzijního připojištění má tak stále právo na podíl na výnosech, které mu generují jeho naspořené prostředky. I v době přerušení penzijního připojištění jsou tak prostředky na individuálním účtu penzijního připojištění každého klienta úročeny a jemu náleží tento výnos bez výjimky.

!! Rychlé porovnání penzijních fondů !!

Podobné články

Zrušení penzijního připojištění

Zrušení penzijního připojištění je relativně choulostivá záležitost. Výhodnost tohoto druhu spoření je...

Penzijní fondy, co to je?

Skrze penzijní fondy poskytují finanční instituce populární produkt - penzijní připojištění. Penzijní fondy jsou akciovými společnostmi, které spravují peníz...

Co to je penzijní fond?

Penzijní fond je právnickou osobou se sídlem na území naší země, která provozuje penzijní připojištění podle ...

Banka roku 2009

Bankou roku 2009 se stala Česká spořitelna. Česká spořitelna je v současnosti největší bankou v naší zemi, co se počtu klientů týká. Svou tr...

Penzijní fondy porovnání 2010

Finanční krize zasáhla penzijní fondy velmi silně. V roce 2008 většina z nich své klienty příliš nepotěšila (viz tabulka). Rok 2009 byl ve v...

Aktuální finanční dění

17.6.2011 - Penzijní fondy srovnání

Hledáte penzijní fondy? Tak se podívejte na penzijní fondy srovnání. Přehledné srovnání všech fondů penzijního připojištění v ČR. Základní tabulka kde jsou uvedeny výnosy.